HetDorpHoek

Nieuws

Evenementenkalender

Nuttige verwijzingen

Afvalkalender Gemeente Terneuzen
(incl. Hoek):
>KLIK HIER<

Wijzigingen rond feestdagen:
>KLIK HIER<


Melding Openbare Ruimte

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie, meld dit dan aan bij gemeente Terneuzen. Uw melding draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van deze openbare plekken.

>KLIK HIER<  om een melding te doen.

 

Op de locatie van voormalig basisschool OBS Op Weg wordt een kleine wijk gerealiseerd met 10 woningen.
Aanvang voor sloop van bestaande bebouwing en gereed maken voor bouw start begin 2024.

Voor meer informatie kunt u de website van WoonWel Hoek bezoeken:

woonwelhoek.nl

Webpagina met algemene informatie over het project:
>KLIK HIER<

Laatste nieuwsbrief over ontwikkelingen/ proces MFA incl. Windlust-2:
>KLIK HIER<


Planning:

WatWanneer
Ontwerpbestemmingsplan Windlust 2 ter inzageApril 2023 – mei 2023
Uitwerken schetsontwerp en voorlopig ontwerp mfaJanuari 2023 – oktober 2023
Aanbesteding mfaJuni 2023 – februari 2024
Vaststellen bestemmingsplanSeptember 2023
Voorbereiden en aanbesteden bouwrijp makenMei 2023 – december 2023
Voorbereiden bouw mfaMaart 2024 – november 2024
Bouwrijp makenJanuari 2024 – juni 2024
Bouwtijd mfaJuli 2024 – september 2025
Oplevering en woonrijp makenOktober 2025 – december 2025
Verhuizing schoolJuli 2026 – augustus 2026


Telefonisch contact met politie:

Spoed, dan belt u 112
Geen spoed, dan belt u 0900-8844

De wijkagent van Hoek is dhr. Pieter Brasser.
Voor meer info en mogelijkheden tot contact met de wijkagent,

>KLIK HIER<

 

De wijkcoördinator sluit aan bij vergaderingen van de Dorpsraad.

De wijkcoördinator voor Hoek is Elsbeth Verhelst.

Telefonisch contact met wijkcoördinator via algemeen nummer Stadhuis Terneuzen:
14-0115

Email contact kan via
e.verhelst@terneuzen.nl

 

Buurtbemiddeling


Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, bestaat de kans op conflicten.
Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het uit de hand lopen.
U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren.
Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen en is gratis!

Om naar de website over buurtbemiddeling te gaan in gemeente Terneuzen:
>KLIK HIER<

Buurtbemiddeling is te bereiken via telefoonnummer: 06 20 26 06 65,
per e-mail: buurtbemiddeling@terneuzen.nl.

 
Signaalpunt tegen eenzaamheid

Voelt u zich vaak alleen? Of bent u om iemand bezorgd?
Meld het bij het signaalpunt eenzaamheid.

Bij het signaalpunt eenzaamheid kunt u vertrouwelijk een signaal afgeven wanneer u denkt dat iemand eenzaam is, óf als u zelf eenzaam bent.

>KLIK HIER<

Welkom bij Het Dorp Hoek!

 

Beste Hoekenezen, Hoekenaren
en geïnteresseerden in en om ons dorp!
Je kunt hier veel te weten komen over alles wat Hoek in zich heeft want,

Hoek heeft het !  😉

Wij hopen dat u hier kunt gaan vinden wat u zoekt wat betreft ons dorp,
onze stichting en extra’s.

Hoek wacht de komende jaren een aantal uitdagingen, zoals het MFA,
mogelijke industriële ontwikkelingen op de westelijke kanaaloever,
leefbaarheid voor jong en oud,
 herschikking binnen het dorp qua huisvesting etc.
We willen als dorpsraad zodoende nog meer de verbinding blijven zoeken in deze tijden, en een update in de digitale wereld kon dan niet uitblijven om als schakel tussen dorp en gemeente te kunnen blijven functioneren.

Wij hopen dat u ons d.m.v. deze website nog beter weet te vinden, en u tevens de mogelijkheid te geven elkaar te kunnen blijven vinden d.m.v. het onderdeel
“Het Dorp Hoek verbindt”

Hopende op een productieve en positieve samenwerking,
bedankt voor uw bezoek!

mvg. Stichting Dorpsbelangen Hoek | De Dorpsraad

Kiekt'en kere

HOEK HEEFT HET!

Inwoners 2024
0
Inwoners 2023
0
2023 / 2024
0
Opp. in Hectare
0
Ontstaan A.D. ~
0
Inwoners 2024
0
Inwoners 2023
0
2023 / 2024
0
Opp. in Hectare
0
Ontstaan A.D. ~
0
Copyright © 2024 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek