HetDorpHoek

Nieuws

Vertrek en komst dorpsraadsleden

In de laatste openbare vergadering (14 juni jl.) werd afscheid genomen van een vijftal dorpsraadsleden.
Daarentegen waren er ook een zestal geïnteresseerden om zich te voegen bij de dorpsraad!
Uiteraard zullen wij als stichting dorpsbelangen ons moeten herschikken en zullen we na de zomervakantieperiode degelijk willen starten. Nader bericht volgt.

Extra aandacht voor vertrekkende raadsleden wordt nog over bericht,
evenals de kennismaking nieuwe raadsleden.

Evenementenkalender

Nuttige verwijzingen

Afvalkalender Gemeente Terneuzen
(incl. Hoek):
>KLIK HIER<

Wijzigingen rond feestdagen:
>KLIK HIER<

Melding Openbare Ruimte

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie, meld dit dan aan bij gemeente Terneuzen. Uw melding draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van deze openbare plekken.

>KLIK HIER<  om een melding te doen.


Webpagina met algemene informatie over het project:
>KLIK HIER<

Laatste nieuwsbrief over ontwikkelingen/ proces MFA incl. Windlust-2:
>KLIK HIER<

Telefonisch contact met politie:

Spoed, dan belt u 112
Geen spoed, dan belt u 0900-8844

De wijkagent van Hoek is dhr. Pieter Brasser.
Voor meer info en mogelijkheden tot contact met de wijkagent,

>KLIK HIER<

Voor de meeste zaken kunt u de Dorpsraad | St.Dorpsbelangen Hoek informeren. De wijkcoördinator sluit aan bij openbare vergaderingen van de Dorpsraad.

De wijkcoördinatrice van Hoek is mw. Michelle Witte

Telefonisch contact met wijkcoördinator via algemeen nummer Stadhuis Terneuzen: 14-0115

Per e-mail: m.witte@terneuzen.nl

Buurtbemiddeling

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, bestaat de kans op conflicten.
Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het uit de hand lopen.
U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren.
Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen en is gratis!

Om naar de website over buurtbemiddeling te gaan in gemeente Terneuzen:
>KLIK HIER<

Buurtbemiddeling is te bereiken via telefoonnummer: 06 20 26 06 65,
per e-mail: buurtbemiddeling@terneuzen.nl.

Informatie over het coronavirus (Covid-19) vanuit gemeente Terneuzen

>KLIK HIER<

Welkom!

HOEK HEEFT HET!

 

Welkom bij Het Dorp Hoek

Beste Hoekenezen, Hoekenaren
en geïnteresseerden in en om ons dorp!
Je kunt hier veel te weten komen over alles wat Hoek in zich heeft want,

Hoek heeft het !  😉

Wij hopen dat u hier kunt gaan vinden wat u zoekt wat betreft ons dorp,
onze stichting en extra’s.

Hoek wacht de komende jaren een aantal uitdagingen, zoals het MFA,
mogelijke industriële ontwikkelingen op de westelijke kanaaloever,
leefbaarheid voor jong en oud,
 herschikking binnen het dorp qua huisvesting etc.
We willen als dorpsraad zodoende nog meer de verbinding blijven zoeken in deze tijden, en een update in de digitale wereld kon dan niet uitblijven om als schakel tussen dorp en gemeente te kunnen blijven functioneren.

Wij hopen dat u ons d.m.v. deze website nog beter weet te vinden, en u tevens de mogelijkheid te geven elkaar te kunnen blijven vinden d.m.v. het onderdeel
“Het Dorp Hoek verbindt”
 
Hopende op een productieve en positieve samenwerking,
bedankt voor uw bezoek!

mvg.
Jordi Overbeeke (webmaster)
Lid van Stichting Dorpsbelangen Hoek

-mei 2021- 

Kiekt'en kere

0
Inwoners Hoek
0
Mannen
0
Vrouwen
0
Opp. in Hectare
0
Ontstaan A.D. ~
0
Inwoners Hoek
0
Mannen
0
Vrouwen
0
Opp. in Hectare
0
Ontstaan A.D. ~
Copyright © 2022 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek