HetDorpHoek

Nuttige verwijzingen

Afvalkalender Gemeente Terneuzen
(incl. Hoek):
>KLIK HIER<

Wijzigingen rond feestdagen:
>KLIK HIER<

Melding Openbare Ruimte

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie, meld dit dan aan bij gemeente Terneuzen. Uw melding draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van deze openbare plekken.

>KLIK HIER<  om een melding te doen.


Webpagina met algemene informatie over het project:
>KLIK HIER<

Laatste nieuwsbrief over ontwikkelingen/ proces MFA incl. Windlust-2:
>KLIK HIER<

Telefonisch contact met politie:

Spoed, dan belt u 112
Geen spoed, dan belt u 0900-8844

De wijkagent van Hoek is dhr. Pieter Brasser.
Voor meer info en mogelijkheden tot contact met de wijkagent,

>KLIK HIER<

Voor de meeste zaken kunt u de Dorpsraad | St.Dorpsbelangen Hoek informeren. De wijkcoördinator sluit aan bij openbare vergaderingen van de Dorpsraad.

De wijkcoördinatrice van Hoek is mw. Michelle Witte

Telefonisch contact met wijkcoördinator via algemeen nummer Stadhuis Terneuzen: 14-0115

Per e-mail: m.witte@terneuzen.nl

Buurtbemiddeling

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, bestaat de kans op conflicten.
Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het uit de hand lopen.
U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren.
Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen en is gratis!

Om naar de website over buurtbemiddeling te gaan in gemeente Terneuzen:
>KLIK HIER<

Buurtbemiddeling is te bereiken via telefoonnummer: 06 20 26 06 65,
per e-mail: buurtbemiddeling@terneuzen.nl.

Informatie over het coronavirus (Covid-19) vanuit gemeente Terneuzen

>KLIK HIER<

Actualiteiten

Woningen voor vluchtelingen

23-3-'22 | Terneuzen kijkt met organisaties naar opvangmogelijkheden in de gemeente. Ook in Hoek worden woningen beschikbaar gesteld.

Opvang in de Irisstraat

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen heeft zes woningen aan de Irisstraat in Hoek beschikbaar gesteld. Deze woningen worden momenteel klaargemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Binnen enkele dagen nemen de eerste vluchtelingen hun intrek. De verwachting is dat dit voornamelijk moeders met kinderen zijn. Omwonenden worden deze week middels een brief geïnformeerd door de gemeente Terneuzen en ZorgSaam.

Opvang in de Beatrixstraat

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stelt ook woningen beschikbaar in de Beatrixstraat. Zodra er meer bekend is, worden ook hier de omwonenden geïnformeerd. Hierover volgt later meer informatie.

Vragen?

Heeft u vragen over de opvang of wilt u uw hulp aanbieden? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0115 of stuur een e-mail aan oekraine@terneuzen.nl.

Laten we er samen voor zorgen dat deze mensen zich welkom voelen en een fijne en veilige tijd in onze gemeente krijgen!

Welkom!

HOEK HEEFT HET!

 

Welkom bij Het Dorp Hoek

Beste Hoekenezen, Hoekenaren
en geïnteresseerden in en om ons dorp!
Je kunt hier veel te weten komen over alles wat Hoek in zich heeft want,

Hoek heeft het !  😉

Wij hopen dat u hier kunt gaan vinden wat u zoekt wat betreft ons dorp,
onze stichting en extra’s.

Hoek wacht de komende jaren een aantal uitdagingen, zoals het MFA,
mogelijke industriële ontwikkelingen op de westelijke kanaaloever,
leefbaarheid voor jong en oud,
 herschikking binnen het dorp qua huisvesting etc.
We willen als dorpsraad zodoende nog meer de verbinding blijven zoeken in deze tijden, en een update in de digitale wereld kon dan niet uitblijven om als schakel tussen dorp en gemeente te kunnen blijven functioneren.

Wij hopen dat u ons d.m.v. deze website nog beter weet te vinden, en u tevens de mogelijkheid te geven elkaar te kunnen blijven vinden d.m.v. het onderdeel
“Het Dorp Hoek verbindt”
 
Hopende op een productieve en positieve samenwerking,
bedankt voor uw bezoek!

mvg.
Jordi Overbeeke (webmaster)
Lid van Stichting Dorpsbelangen Hoek

-mei 2021- 

Kiekt'en kere

0
Inwoners Hoek
0
Mannen
0
Vrouwen
0
Opp. in Hectare
0
Ontstaan A.D. ~
0
Inwoners Hoek
0
Mannen
0
Vrouwen
0
Opp. in Hectare
0
Ontstaan A.D. ~
Copyright © 2022 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek