Stichting Dorpsbelangen Hoek

De Dorpsraad | Onze stichting

Stichting Dorpsbelangen Hoek wil een klankbord zijn voor de bewoners van Hoek en wij willen de belangen behartigen van de Hoekenezen/ Hoekenaren bij de gemeente.
Wij worden als dorpsraad beschouwt en durven die rol te vervullen.

Samenwerking met de gemeente en andere instanties heeft een hoge prioriteit, maar als wij denken dat uw belangen in het gedrang komen, dan ondersteunen wij u om in actie te komen. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur.

Stichting Dorpsbelangen Hoek heeft geen politieke belangen, wij zijn onafhankelijk en willen de schakel zijn tussen de burger en de gemeente.

Stichting Dorpsbelangen Hoek wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

 

Iedere maand komen de leden van Stichting Dorpsbelangen Hoek bij elkaar.
Elke maand is er voorafgaand aan dit  overleg ruimte voor dorpsgenoten om zaken te bespreken of voor te stellen.  U kunt gebruik maken van het mailformulier elders op deze site om u aan te melden.
Alle leden wonen in de kern Hoek.
De vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld op de website.

Vanuit de gemeente worden we ondersteund door de Wijk-wethouder en de Wijkcoördinator.

We kunnen werkgroepen inrichten die zich toespitsen op actuele aandachtsgebieden die in en om Hoek spelen.
Deze hebben daarbij korte lijnen met ketenpartners zoals o.a. de gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, waterschap en organisaties die een belang hebben in en om Hoek.

Stichting Dorpsbelangen Hoek zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken.

 
Voelt u zich ook betrokken bij uw dorp 
en wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Dan nodigen wij u uit voor onze  maandelijkse vergadering,
wie weet raakt ook u enthousiast voor het werk van de Dorpsraad.

U bent van harte welkom (ook als u zich wil aansluiten bij ons)!

 

Copyright © 2024 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek