HetDorpHoek

Privacybeleid

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Dorpsbelangen Hoek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Dorpsbelangen Hoek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Dorpsbelangen Hoek verstrekt.

Stichting Dorpsbelangen Hoek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM STICHTING DORPSBELANGEN HOEK GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Dorpsbelangen Hoek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stichting Dorpsbelangen Hoek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG STICHTING DORPSBELANGEN HOEK GEGEVENS BEWAART

Stichting Dorpsbelangen Hoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Dorpsbelangen Hoek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Dorpsbelangen Hoek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Dorpsbelangen Hoek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Dorpsbelangen Hoek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Dorpsbelangen Hoek bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google (incl. -Analytics) >hier< aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Dorpsbelangen Hoek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Dorpsbelangen Hoek heeft hier geen invloed op.

Stichting Dorpsbelangen Hoek heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Dorpsbelangen Hoek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetdorphoek.nl

Stichting Dorpsbelangen Hoek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Dorpsbelangen Hoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Dorpsbelangen Hoek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Dorpsbelangen Hoek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Dorpsbelangen Hoek op via info@hetdorphoek.nl

www.hetdorphoek.nl is een website van Stichting Dorpsbelangen Hoek.
Stichting Dorpsbelangen Hoek is als volgt te bereiken:

Postadres: Tuinpad 2 4542BG Hoek
Vestigingsadres: Tuinpad 2 4542BG Hoek

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 22063777

Telefoon: 06-53358888

E-mailadres: info@hetdorphoek.nl

Ons site-adres is: https://hetdorphoek.nl

Copyright © 2024 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek