HetDorpHoek

Openbare documenten

Toelichting:

Het betreft een plan van het groenbeheer voor Hoek.
Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd.

Er wordt aan inwoners gevraagd om kenbaar te maken als u wilt meedenken, vragen of suggesties hebt.

U kunt het ons als dorpsraad dan laten weten door contact op te nemen. Wij communiceren dan (samen met u) met afdeling groenbeheer van gemeente Terneuzen.

Toelichting gemeente Terneuzen:

Waarom maken wij deze kernprofielen?

Met de 11 kernprofielen wordt invulling gegeven aan de behoefte om jaarlijks inzicht te krijgen in de eigenheid van verschillende kernen in de gemeente Terneuzen.  De profielen laten geen visie zien op de toekomst van de kern, maar zijn uitsluitend een weergave van statistische informatie.

Waarvoor gebruiken we ze/zetten we ze in?

De kernprofielen kunnen bijvoorbeeld dienen als stukje achtergrondinformatie bij het adviseren op woningbouwinitiatieven. Verder kunnen ze ook ingezet worden om te vergelijken met prognoses. Dus eigenlijk een stukje monitoring waarmee bekeken kan worden of bepaalde voorspellingen zijn uitgekomen ja/nee. Dat is vooralsnog de beoogde opzet van de kernprofielen.

Toelichting op cijfers van leegstaande woningen

Op basis van het energieverbruik in de hiervoor genoemde woningen is de schatting dat er ongeveer een derde van deze woningen daadwerkelijk leegstaat. Een precieze berekening hiervan wordt momenteel uitgevoerd.

Copyright © 2024 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek