HetDorpHoek

Openbare documenten

Toelichting gemeente Terneuzen:

Waarom maken wij deze kernprofielen?

Met de 11 kernprofielen wordt invulling gegeven aan de behoefte om jaarlijks inzicht te krijgen in de eigenheid van verschillende kernen in de gemeente Terneuzen.  De profielen laten geen visie zien op de toekomst van de kern, maar zijn uitsluitend een weergave van statistische informatie.

Waarvoor gebruiken we ze/zetten we ze in?

De kernprofielen kunnen bijvoorbeeld dienen als stukje achtergrondinformatie bij het adviseren op woningbouwinitiatieven. Verder kunnen ze ook ingezet worden om te vergelijken met prognoses. Dus eigenlijk een stukje monitoring waarmee bekeken kan worden of bepaalde voorspellingen zijn uitgekomen ja/nee. Dat is vooralsnog de beoogde opzet van de kernprofielen.

Toelichting op cijfers van leegstaande woningen

Op basis van het energieverbruik in de hiervoor genoemde woningen is de schatting dat er ongeveer een derde van deze woningen daadwerkelijk leegstaat. Een precieze berekening hiervan wordt momenteel uitgevoerd.

Copyright © 2024 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek