HetDorpHoek

Aandachtsgebieden - Werkgroepen

Communicatie

Deze werkgroep houdt zich bezig met het in stand houden van communicatie tussen Dorpsbelangen Hoek en alle belanghebbenden in Hoek

Omgevingsvisie

Deze werkgroep houdt zich bezig met een bestendige toekomstvisie wb. praktisch leven in Hoek

Veiligheid & Verkeer

Deze werkgroep houdt zich bezig met het behouden van veiligheid en mobiliteit in Hoek en omgeving

Energie & Klimaat

Deze werkgroep houdt zich bezig met energietransitie en diens toekomstige mogelijkheden voor Hoek

Groenbeheer

Deze werkgroep houdt zich bezig met natuur, natuurinrichting en onderhoud van natuur in Hoek

Jeugd

Deze werkgroep houdt zich bezig met een luisterend oor en advies te bieden voor de jeugd in Hoek

Ondernemers

Deze werkgroep houdt zich bezig met een gunstig ondernemersklimaat in Hoek

Kanaalsprong

Deze werkgroep houdt zich bezig met de toekomstige industriële ontwikkelingen van de westelijke kanaaloever en diens verhouding tot omgeving Hoek

Copyright © 2023 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek