HetDorpHoek

Natuur & Industrie - Hoek

Onlosmakelijk samen in Hoek

Ommetje Paneel Hoek

De Braakman & DOW

De Braakman
Eeuwen geleden was de Braakman een brede zijrivier van de Westerschelde die helemaal langs Axel naar Hulst liep dwars door het Zeeuws-Vlaamse land. Heel wat stormvloeden maakten daar dankbaar gebruik van om polders, dorpen en steden onder water te zetten en kreken, slikken en schorren achter te laten. Die sporen zijn nog overal zichtbaar.
In 1952 werd het overstromingsgevaar bezworen door de Braakman af te dammen. Bij de Ramp van 1953 bleek dat een juiste beslissing: in deze omgeving bleef de schade beperkt. De brede kreek bleef bestaan, maar de schorren en slikken werden ingepolderd, er werden boerderijen gebouwd met grote landbouwschuren en op de minder vruchtbare grond en op de zandplaten plantte men bos aan.

…en DOW 
Zo’n 50 jaar later werd duidelijk dat het bos zijn beste tijd gehad heeft. Bovendien wilde de industrie uitbreiden en dat kon alleen als er natuurcompensatie tegenover stond. En zo kon het gebeuren dat Dow Chemical bijdroeg aan de kosten om boerenland en verouderd bos om te vormen tot een nieuw en groot natuurgebied. Asfaltwegen werden verwijderd en een aantal boerderijen afgebroken. Een ervan is aangekocht voor Staatsbosbeheer en fungeert sedertdien als kantoor en informatiecentrum voor het gebied.


Nog steeds groeit het Braakman-gebied,
het is inmiddels het grootste natuurgebied van Zeeuws-Vlaanderen.

DOW onderneemt een reis waarin zij onderweg naar 2050, CO2 neutraal en circulair gaan produceren.
Hun proces hierin is te volgen genaamd DOWcircles:
Meer info >HIER<
 
 

Project Nieuwe Sluis

Ook interessant, dichtbij en te bezoeken, maar net buiten de oude gemeentegrens van Hoek:

Project Nieuwe Sluis

Tussen Hoek en Terneuzen.

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2023 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.

De Nieuwe Sluis wordt net zo groot als de sluizen in het Panamakanaal, namelijk 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep.

Meer informatie kunt u vinden op de website
Nieuwe Sluis Terneuzen

 

Copyright © 2024 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek