HetDorpHoek

Natuur & Industrie - Hoek

Onlosmakelijk samen in Hoek

 
Het lijkt soms een verhouding op gespannen voet,
creëert ontspanning en werkverschaffing,

onlosmakelijk verbonden
zichtbaar in het leven
van en voor Hoek

De Braakman | DOW

De Braakman

Eeuwen geleden was de Braakman een brede zijrivier van de Westerschelde die helemaal langs Axel naar Hulst liep dwars door het Zeeuws-Vlaamse land. Heel wat stormvloeden maakten daar dankbaar gebruik van om polders, dorpen en steden onder water te zetten en kreken, slikken en schorren achter te laten. Die sporen zijn nog overal zichtbaar.
In 1952 werd het overstromingsgevaar bezworen door de Braakman af te dammen. Bij de Ramp van 1953 bleek dat een juiste beslissing: in deze omgeving bleef de schade beperkt. De brede kreek bleef bestaan, maar de schorren en slikken werden ingepolderd, er werden boerderijen gebouwd met grote landbouwschuren en op de minder vruchtbare grond en op de zandplaten plantte men bos aan.

…en DOW 

Zo’n 50 jaar later werd duidelijk dat het bos zijn beste tijd gehad heeft. Bovendien wilde de industrie uitbreiden en dat kon alleen als er natuurcompensatie tegenover stond. En zo kon het gebeuren dat Dow Chemical bijdroeg aan de kosten om boerenland en verouderd bos om te vormen tot een nieuw en groot natuurgebied. Asfaltwegen werden verwijderd en een aantal boerderijen afgebroken. Een ervan is aangekocht voor Staatsbosbeheer en fungeert sedertdien als kantoor en informatiecentrum voor het gebied.

Nog steeds groeit het Braakman-gebied,
het is inmiddels het grootste natuurgebied van Zeeuws-Vlaanderen.


DOW onderneemt een reis waarin zij onderweg naar 2050, CO2 neutraal en circulair gaan produceren.
Hun proces hierin is te volgen genaamd DOWcircles:
Meer info >HIER<

Copyright © 2022 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek