HetDorpHoek

Jongeren - Hoek

Welkom hasten & ladies van Denoek!

wat proberen we te doen voor jou

De dorpsraad | Stichting Dorpsbelangen Hoek komt gevraagd en ongevraagd op voor jullie om er in Hoek een prima sfeertje op na te houden, maar ook alvast voor jullie toekomst!
Zo vinden wij dat er bijvoorbeeld te weinig geschikte starterswoningen zijn. Net klaar met scholing, wil je in je dorp wonen, is er niets....najaaaa

Maar we zijn er ook om te 'bemiddelen' en uit te zoeken.
Neem bijvoorbeeld de jaarwisseling en lekker feesten op je Durp, dat moet kunnen, maar daar vinden dorpsgenoten en gemeente wel eens iets van.
Samen met jou...of jullie 😉 gaan we kijken wat WEL kan, in plaats van niet. Ook horen we graag jullie creatieve ideeën over van alles!

Wil je iets laten weten, had je een vraag of zien we iets over het hoofd?
Navigeer naar onze contactpagina; klik >HIER<

Iets op te merken aan de site of mis je iets?
Mail naar: hetdorphoek@gmail.com

In de eerste maanden van 2019 hoorden wij als dorpsraad geluiden van overlast met oud en nieuw op het Molenplein.

Het was een rommel, jongeren maakten in voorgaande jaren zaken al dan niet doelbewust stuk en tijdens de jaarwisseling
van 2018-2019 vlogen er scherven van wasmachine deuren door de lucht, werden er matten en andere brandbare materialen
gestookt en was de brandweer en politie toch wel met enige regelmaat op het molenplein te vinden in verband met meldingen.

Als dorpsraad werd er aangegeven dat, als het college van B&W van de Gemeente Terneuzen een oplossing wilde voor deze
activiteiten die toch wel een beetje vandalistisch zijn, wij open zouden staan voor een gesprek.

De burgemeester heeft aangegeven in de loop van het voorjaar 2019 graag in gesprek te gaan met de dorpsraad om te kijken
of wij als Hoek mee konden doen in een soort van “pilot”.

De gemeente Terneuzen vertegenwoordigd door burgemeester J. Lonink, juridisch medewerker, boa’s, politie zeeland-West-Brabant,
de wijkcoördinator en een aantal afgevaardigden van de dorpsraad gingen met elkaar in oktober 2019 in gesprek.

Uit dat gesprek kwam naar voren dan de Dorpsraad adviseerde om een gesprek met de “jongeren” aan te gaan en op die manier
een brug te kunnen bouwen tussen “dat wat wenselijk is en dat wat zij graag zouden doen”.

Die gesprekken hebben plaatsgevonden, de jongeren kwamen met diverse ideeën en lieten ook duidelijk merken dat zij
over zelfreflectie beschikken “ja, dat met die wasmachine was niet zo heel handig….”

Met wat ideeën en moed heeft de dorpsraad zich achter de jongeren geschaard, onder de noemer “wie niet waagt….”.

Terug aan de “tekentafel” met eerder genoemde afgevaardigden van de dorpsraad, politie, boa’s en mensen van de gemeente
Terneuzen onder leiding van burgemeester J. Lonink, zijn er afspraken en plannen gemaakt voor de jaarwisseling van 2019-2020.

De jongeren mochten een vuur stoken (met vergunning die zij dienden aan te vragen, tussen 12-18 uur, zij mochten een uur
Carbid schieten en dienden zich te houden aan eventuele andere signalen die politie of boa’s gedurende de dag kenbaar konden maken.

De dorpsraad is met een aantal leden op de bewuste dag nog even langsgelopen om te kijken of alles verliep conform afspraak en of de sfeer gezellig was.

Tijdens de evaluatie op 11 februari gaf burgemeester J. Lonink, politie en de juridisch medewerker aan erg tevreden te zijn met
de viering van oud en nieuw 2019-2020 op Hoek.

Zij gaven de jongeren een compliment over hun gedrag en wij hopen dat hiermee een goede weg is ingeslagen voor het komende jaar.

Een brug bouwen tussen autoriteit en de jeugd is belangrijk, regels dienen te worden gehandhaafd, maar met wat flexibiliteit,
empathie, hoor en wederhoor, bereik je naar onzes inziens veel meer, respect dient een ieder te geven en te ontvangen.

Wij zijn trots op de jongeren van Hoek en hopen nog vele jaren met de regelgeving die er is het gesprek te kunnen aangaan
en zo een ieder zijn of haar traditie, gevoel, mening te kunnen behartigen.

Op zoek naar een Denoek 'insta-persoon' ;-b

Wij zoeken nog een enthousiaste Denoek 'Insta-persoon'
ヽ(° ͜>°)ノ *҉
Zin om je dorp te promoten, of gewoon te laten zien wat er speelt, iedereen moet het weten!
Interesse?
Mail dan naar hetdorphoek@gmail.com

Op zoek naar een Denoek 'insta-persoon' ;-b

Wij zoeken nog een enthousiaste Denoek 'Insta-fluencer' ヽ(° ͜>°)ノ *҉
Zin om je dorp te promoten, of gewoon te laten zien wat er speelt, iedereen moet het weten!

Interesse?

Mail naar hetdorphoek@gmail.com

Column van'n Ouwe!!
We willen hier een stukje reserveren voor een column van een ouder persoon.
Leuk om eens te lezen wat hén bezig houdt? シ
MAAR... omgekeerd gaan we dat ook doen! Wie durft!?
Interesse om een column te schrijven voor in de 'Ouderen-Hoek'?
Mail naar:
hetdorphoek@gmail.com
Column Oud voor Jong
Column Jong voor Oud

Aan dit deel van de site wordt nog verder 'Hûwèrkt'...

Het is nog niet af hier. Hebben jullie interessante ideeën over wat jullie hier wensen te zien, laat het weten via | hetdorphoek@gmail.com |

Copyright © 2024 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek