HetDorpHoek

Doel van deze website

Dit is een initiatief vanuit Stichting Dorpsbelangen Hoek en wij hopen hiermee verder te kunnen bijdragen aan het doel om er voor de inwoners en geïnteresseerden in Hoek te zijn.

Deze website heeft als doel om verbindend te zijn, om als het ware als een startpagina van Hoek te fungeren.

De bedoeling is om via deze website inwoners en geïnteresseerden in Hoek de mogelijkheid te geven om in een paar stappen te komen waar men wil wat betreft:

  • Het vinden van informatie over ontwikkelingen in en om Hoek
  • Het vinden van informatie over alle verenigingen, clubs, ondernemers, instellingen, stichtingen oa. die Hoek rijk is
  • Uiting geven wat er leeft in Hoek met het oog op verbetering van de algemene leefomstandigheden van het dorp
  • Verwijzingen en tips kunnen bieden naar handige manieren om de leefomgeving te verbeteren,
    zoals bijvoorbeeld het indienen van een MOR (Melding Openbare Ruimte) bij gemeente Terneuzen bij overlast of gevaarlijke situaties in uw omgeving.

  Visie

Wij merken als dorpsraad | Stichting Dorpsbelangen Hoek dat er altijd de behoefte is om elkaar te kunnen vinden in overleg,  maar ook om informatie te halen en brengen over die zaken die ons mooie dorp raken. Of het nu gaat om de organisatie van een groendag, plannen rond de energietransitie, maar ook de  gevolgen van de eerder uitgebrachte omgevingsvisie*, de Dorpsraad/Stichting Dorpsbelangen Hoek wil graag de mogelijkheid aangrijpen om te blijven bouwen aan een mooie gezamenlijke toekomst.
Een website samen met aanwezigheid op Facebook, Hoplr en regelmatig verschijnende nieuwsbrieven kunnen daar aan bijdragen.

*Klik om te bekijken: Omgevingsvisie Hoek

  In ontwikkeling

Zowel Hoek, als deze website en andere sociale pagina’s zijn in ontwikkeling. Allen bieden kansen om het bovengenoemde doel en visie te bereiken!

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd wat betreft deze site en hopen dat u samen met ons durft te kijken naar een mooie toekomst voor het dorp Hoek!

Copyright © 2024 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek