Doel van deze website

Deze website heeft als doel om verbindend te zijn,
om als het ware als een startpagina van Hoek te fungeren.

De bedoeling is om via deze website inwoners en geïnteresseerden in Hoek de mogelijkheid te geven om in een paar stappen te komen waar men wil,
wat betreft:

  • Het vinden van informatie over ontwikkelingen in en om Hoek
  • Het vinden van informatie over alle verenigingen, clubs, ondernemers, instellingen, stichtingen oa. die Hoek rijk is
  • Uiting geven wat er leeft in Hoek in gesprek en discussie met het oog op verbetering van de algemene leefomstandigheden van het Dorp, maar ook op creatief vlak (kunst & cultuur) bijvoorbeeld
  • Verwijzingen en tips kunnen bieden naar handige manieren om de leefomgeving te verbeteren,
    zoals bijvoorbeeld het indienen van een MOR (Melding Openbare Ruimte) bij gemeente Terneuzen bij overlast of gevaarlijke situaties in uw omgeving.


Visie

Wij merken als dorpsraad | Stichting Dorpsbelangen Hoek dat er juist nú de behoefte is om elkaar te kunnen vinden in overleg,
ons inziens een gevolg van de uitgebrachte omgevingsvisie* die er toe heeft geleid dat Hoek de unieke mogelijkheid wil aangrijpen om een mooie gezamenlijke toekomst te bouwen.
Een nieuwe website die verbindt kan daar aan bijdragen.

*Klik om te bekijken: Omgevingsvisie Hoek


In ontwikkeling

Zowel Hoek, als ook deze website zijn in ontwikkeling.
Beide bieden kansen om het bovengenoemde doel en visie te bereiken!
Dit is een initiatief vanuit Stichting Dorpsbelangen Hoek en wij hopen hiermee verder te kunnen bijdragen aan het doel om er voor de inwoners en geïnteresseerden in Hoek te zijn.

Er bestaat al een website vanuit Stichting Dorpsbelangen Hoek, maar wij bemerken dat deze niet meer voldoende werkt om aan de bovengenoemde visie te voldoen.
Toch is er alle informatie te vinden die wij als Stichting Dorpsbelangen Hoek van belang achten, totdat deze nieuwe website zijn doel en de visie eer aan doet om als startpagina van het dorp te fungeren.
Mocht je de al bestaande website willen bezoeken dan kan dat door op de volgende link te klikken:

http://www.hoeksebelangen.nlWij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd wat betreft deze site en hopen dat u samen met ons durft te kijken naar een mooie toekomst voor het dorp Hoek!

>Terug naar Startpagina <

Scroll to Top