HetDorpHoek

Actualiteiten | Nieuws

Archief

| januari 2023 |
| december 2022 |
| november 2022 |
| oktober 2022 |

Interessante uitzending over de kansen van Hoek en het restwarmtenet.

18-10-'22 | Bij Omroep Zeeland een interessante uitzending over de kansen van Hoek en het restwarmtenet. Aan het woord enkele dorpsbewoners die de kar trekken! Klik op Het ICOON van dit artikel voor doorverwijzing naar de uitzending bij Omroep Zeeland.

Voetbal: HSV Hoek - SC Heerenveen 18-10-'22

17-10-'22 | De meeste informatie kunt u op de website van HSV Hoek vinden door te klikken op HET ICOON van dit artikel. Extra weetjes: - Omroep Zeeland maakt een extra radio uitzending va. 19u. en online een liveverslag. - Muziekvereniging ENZK speelt voorafgaande de wedstrijd het Zeeuws-Vlaams volkslied. - Er zijn nog kaartjes te koop, er is plek voor max. 2500 bezoekers.

Tóch glasvezel in dorpen en buitengebieden Zeeuws-Vlaanderen via GlasDraad

17-10-'22 | De aanleg van glasvezel zou eigenlijk pas van start gaan als 40 procent van de 25.000 Zeeuws-Vlaamse adressen in buitengebieden en dorpen zich zou aanmelden voor GlasDraad. Uiteindelijk bleef het aantal aanmeldingen steken op 33 procent, maar maar gaat toch gebeuren. o.a. Omroep Zeeland heeft er een artikel aan besteed. U wordt hiernaar verwezen door OP HET ICOON van dit bericht te klikken.

Geen openbare vergadering 11-10-2022

07-10-'22 | Er is geen openbare vergadering op 11 okt. a.s. van de dorpsraad. Per abuis staat deze datum in het advertentieblad gepubliceerd. Er is uitgegaan van verouderde data. Binnenkort publiceren wij nieuwe data.

Nieuwe samenstelling dorpsraad | Stichting Dorpsbelangen Hoek

07-10-'22 | De nieuwe samenstelling van de dorpsraad, vertegenwoordigd door Stichting Dorpsbelangen Hoek is te vinden door OP HET ICOON van dit artikel te klikken. U wordt dan doorverwezen naar onze pagina 'Leden - Stichting Dorpsbelangen Hoek', ook te vinden via het startmenu 'St.Dorpsbelangen Hoek'

| september 2022 |

Artikel bij GO-RTV over dorpsraad

28-09-'22 | Dorpsraad Hoek: “De rust is teruggekeerd.”
U kunt het artikel inzien door te klikken OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan doorverwezen naar het artikel op de website van GO-RTV.

| augustus 2022 |

Vereniging RestwarmteNet Hoek

14-08-'22 | Vereniging RestwarmteNet Hoek heeft hun website gelanceerd! Breng het eens een bezoek om de interessante ontwikkelingen van het restwarmtenet te volgen.

Werkzaamheden door de gemeente

14-08-'22 | Gemeente Terneuzen meldt:
Werk in uitvoering aan rioolgemalen in het buitengebied. Meer info door te klikken OP HET ICOON van dit bericht.

Geen openbare vergadering 16-08-2022

14-08-'22 | Per abuis stond in ons overzicht dat wij een openbare vergadering hadden gepland op 16 augustus a.s.
Deze datum is komen te vervallen omdat wij als nieuw te vormen bestuur nog geen mogelijkheid hebben gehad om voordien samen te komen.

| juni 2022 |

Hectische periode voor dorpsraad

24-06-'22 | Frustraties in samenwerkingsafspraken met de gemeente Terneuzen, vertrekkende raadsleden, geen dagelijks bestuur meer.
Dit waren de belangrijkste zaken die het voortbestaan van de dorpsraad in het geding brachten. Vertrekkend voorzitter Ko Koster heeft er zijn woord over kunnen doen bij Go-RTV. KLIK OP HET ICOON van dit bericht voor doorverwijzing naar het artikel.

Afscheid en introductie

16-06-'22 | Extra aandacht voor vertrekkende raadsleden wordt nog over bericht, evenals de kennismaking nieuwe raadsleden.

Vertrek en komst dorpsraadsleden!

16-06-'22 | In de laatste openbare vergadering (14 juni jl.) werd afscheid genomen van een vijftal dorpsraadsleden. Daarentegen waren er ook een zestal geïnteresseerden om zich te voegen bij de dorpsraad! Uiteraard zullen wij als stichting dorpsbelangen ons moeten herschikken en zullen we na de zomervakantieperiode degelijk willen starten. Nader bericht volgt.

Frustratie in samenwerking met gemeente Terneuzen zorgt voor opstappen dagelijks bestuur

16-06-'22 | Vijf van de acht bestuursleden van de dorpsraad in Hoek hebben hun functie neergelegd. Frustraties over de gebrekkige communicatie met de gemeente Terneuzen liggen ten grondslag aan het besluit. “Het zag er naar uit dat de dorpsraad opgeheven zou worden. Dat ging drie leden toch net iets te ver”, aldus (voormalig) voorzitter Ko Koster. KLIK OP HET ICOON van het bericht voor doorverwijzing naar een artikel van GO-RTV over dit onderwerp.

| april 2022 |

Inloopbijeenkomst voor de ontwikkeling Langestraat 21

29-04-'22 | 10 Mei a.s. wordt er een inloopbijeenkomst voor de ontwikkeling Langestraat 21 (voormalig schoolgebouw) georganiseerd door gemeente Terneuzen. Deze vindt plaats in het Dorpshuis Hoek en duurt van 18.30 uur tot en met 20.00 uur.  De avond is primair bedoeld voor direct omwonenden, zodat zij kennis kunnen nemen van het plan en eventueel suggesties of opmerkingen kunnen maken. Zij zijn per brief uitgenodigd.

Notulen Openbare vergadering Dorpsraad 12-04-2022

22-04-'22 | De notulen zijn in te zien door te klikken op HET ICOON van dit bericht.
Voorgaande notulen en andere data zijn te zien door naar de pagina St.Dorpsbelangen Hoek >> 'Inspraak | Vergaderingen' te navigeren.

| maart 2022 |

Woningen voor vluchtelingen in Hoek

23-03-'22 | De gemeente Terneuzen neemt ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om Oekraïense vluchtelingen onderdak en hulp te bieden. In de gehele gemeente kijken zij naar geschikte locaties om vluchtelingen op te vangen. Verschillende organisaties helpen hen daarbij, waaronder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en ZorgSaam. Ook in Hoek worden er woningen beschikbaar gesteld voor dit doel. Meer informatie op onze startpagina.

Gemeenteraadsverkiezingen, wat is er gestemd?

17-03-'22 | Uitslag gemeenteraadsverkiezingen:
TOP/GB trekt meeste kiezers, behoud zetels
CDA & PVV verliezen een zetel, SGP & TerneuzenSterk winnen een zetel

Veel te doen op Denoek!

11-03-'22 | Er is van alles te doen Op Denoek! Check onze evenementenkalender op de startpagina.
Evenementen voor jong en oud: Tennisclinic voor kinderen, rommelmarkt, wandelinitiatieven en muzikaal optreden, sport en spel etc.!

DOW start met fakkelen

10-03-'22 | DOW meldt: Op dit moment zijn wij aan het fakkelen. Vanwege een procesverstoring is ons belangrijkste veiligheidsonderdeel, de fakkelinstallatie, automatisch geactiveerd. Onze excuses voor de eventuele overlast.
Voor meer info klikt u OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar de Facebookpagina van DOW Terneuzen.

| februari 2022 |

Notulen Openbare vergadering Dorpsraad 15-02-2022

25-02-'22 | De notulen zijn in te zien door te klikken op HET ICOON van dit bericht.
Voorgaande notulen op data over vergaderingen zijn te zien door naar de pagina St.Dorpsbelangen Hoek >> 'Inspraak | Vergaderingen' te navigeren.

Groenbeheerplan Hoek in te zien, afd. Groenbeheer staat open voor meedenken.

16-02-'22 | Gemeente Terneuzen afd. groenbeheer heeft het groenbeheerplan van Hoek inzichtelijk gemaakt in een document. Zo kunt u zien wat de plannen zijn, wanneer het wordt uitgevoerd en wat de ideeën zijn. Ook wordt er gevraagd naar inbreng van dorpsbewoners. Interesse? Laat het ons weten!
Klik OP HET ICOON van dit bericht om het document in te zien. U kunt het ook onder onze 'Openbare documenten' pagina vinden.

Speeltoestellen onder de molen worden verplaatst

16-02-'22 | De speeltoestellen onder de molen worden verplaatst naar de locatie tussen de speelkooi en de kinderopvang. Hiervoor wordt een stukje van het dijkje weggegraven. De speeltoestellen worden verplaatst om geen enkel risico te hebben dat er iets van onze monumentale molen valt op de plek waar kinderen spelen. Klik OP HET ICOON van dit bericht om het document in te zien.

Nieuwsbrief 6 Multifunctionele accommodatie Hoek en Windlust 2

15-02-'22 | Een update is vrijgegeven over de ontwikkelingen/proces van het MFA incl. de nieuwe wijk Windlust-2.
Er is een intentieverklaring getekend door betrokken partijen, projectleiders zijn bekend.
Door OP HET ICOON van dit bericht te klikken wordt u naar de nieuwsbrief genavigeerd.

Vacature lid Dorpsraad

Voor de dorpsraad zijn we op zoek naar enthousiaste en betrokken inwoners van Hoek uit zowel binnen- als buitengebied die begaan zijn met ons mooie dorp! We zoeken inwoners die maatschappelijk en sociaal betrokken zijn, voldoende tijd kunnen vrijmaken, bereid zijn om zich belangeloos in te zetten voor het algemeen belang en de politieke neutraliteit in de dorpsraad respecteert. Voor meer informatie kunt u deze site raadplegen of klik op HET ICOON van dit bericht.

Openbare vergadering Dorpsraad 15-02-2022, incl. toelichting 'Groenplan - door gemeente Terneuzen'

Openbare Vergadering “Stichting Dorpsbelangen Hoek”
Wanneer: Dinsdag 15 februari 2022 om 19.30 uur.
Waar : Dorpshuis, Molenplein 3, 4542 DA te Hoek. | Meer informatie door te klikken op HET ICOON van dit bericht.

Website HetDorpHoek weer online

07-02-'22 | 07-02-'22 | Deze website was wegens technische problemen na verhuizing van webhost tijdelijk niet bereikbaar. Het euvel is echter verholpen, hoewel we meldingen krijgen dat sommige bestanden o.a. nog niet in te zien waren. We hopen dat dit nu ook verholpen is. Ondertussen wordt er verder gewerkt de website in zijn geheel weer in orde te krijgen! Excuses voor het ongemak.

| januari 2022 |

Permanente bewoners Marina Beach krijgen half jaar uitstel om te vertrekken, boetes en dwangsommen voor Oostappen Groep

28-01-'22 | Eén en ander werd vrijdagmiddag gemeld in een update van de Terneuzense wethouder Frank van Hulle rond Marina Beach en de vervolgstappen. omroep Zeeland heeft er een artikel aan besteed.
In te zien door te klikken op HET ICOON van dit bericht. U wordt dan doorverwezen naar de website van Omroep Zeeland.

DOW start fakkelen

26-01-'22 | DOW meldt: Aan het einde van deze week, na een periode van onderhoud en reparatie, zal onze kraker die offline was weer in bedrijf worden genomen. Dit betekent dat ons veiligheidsmechanisme de fakkel geactiveerd wordt. Onze medewerkers zullen er alles aan doen om dit op een veilige manier te doen en de ongemakken van geluid en licht zoveel mogelijk te beperken. Klik voor meer informatie op HET ICOON van dit bericht.

De beste worsten in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht komen uit Hoek

25-01-'22 | De beste worsten van de regio komen uit Hoek. Ambachtelijk slager Peter Mol van slagerij De Limousinhoeve sleepte de titel regiokampioen Worstmaker van het jaar gisteravond in de wacht tijdens een online bekendmaking van de winnaars!
o.a. Omroep Zeeland besteedde er aandacht aan. Klik OP HET ICOON van dit bericht om doorverwezen te worden naar het artikel.

Coronavirus COVID-19 actuele informatie

Een informatie overzicht vanuit gemeente Terneuzen over het Coronavirus COVID-19.
Klik op het icoon van dit bericht om naar de informatiepagina te gaan van gemeente Terneuzen met de laatste informatie.

Bewoners Wulpenbek tevreden met presentatie natuurinrichting door North Sea Ports

12-01-'22 | In de openbare vergadering van St.Dorpsbelangen Hoek | Dorpsraad heeft North Seaports (NSP) een presentatie en uitleg gegeven over hun plannen voor natuurinrichting van voormalig terrein van Tollenaar. NSP geeft ruimte voor verdere inbreng van bewoners, hoewel de plannen grotendeels zijn goedbevonden door de bewoners van de Wulpenbek, (digitaal) aanwezig bij de vergadering. Er komt een toegankelijk openbaar stuk natuur.

Voormalig terrein OBS Op Weg (Langestraat) in verkoop gezet door gemeente.

12-01-'22 | Het terrein is in de verkoop en geeft na verkoop aan een aannemer ruimte tot ontwikkeling van woningen in het kleinere segment. Het betekent dat het voormalig schoolgebouw en gymzaal na verkoop spoedig zullen worden gesloopt en ter ontwikkeling van woningbouw wordt overgegaan.

Donderdag 13 januari eerder ophalen van het huishoudelijk afval. In plaats van 8.00 uur, wordt gestart om 7.00 uur.

08-01-'22 | Het gaat om de volgende wijken en kernen: Binnenstad Terneuzen, Hoek, Biervliet, Axel Oost, Sluiskil en Philippine. Als u hier woont, houd dan rekening met de vroegere ophaaltijden. Vindt u 7.00 uur te vroeg? Dan kunt u het ook de avond van tevoren doen. U mag vanaf 20.00 uur, de avond voor de dag van legen, uw container buiten zetten.

DE BESTE WENSEN EN VOORSPOEDIG NIEUW JAAR GEWENST!

| december 2021 |

Oliebollenloop wordt besproken bij Omroep Zeeland

31-12-'21 | De Oliebollenloop wordt besproken bij Omroep Zeeland; Elsa, Patrick en Arie aan het woord!
Klik op HET ICOON VAN DIT BERICHT voor verwijzing naar het geluidsfragment van Omroep Zeeland.

DOW start intensiever fakkelen

29-12-'21 | DOW meldt: Vanwege een processtoring is ons belangrijkste veiligheidsonderdeel, de fakkelinstallatie, automatisch geactiveerd.
Voor meer info klikt u OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar de Facebookpagina van DOW Terneuzen.

Kerstboom inleveren 05-01-'22 | 13:00u. tot 16:00u.

29-12-'21 | Locatie Rozenlaan ter hoogte van Vremdieke, kreekzijde.
Na de feestdagen kun je jouw kerstboom inleveren op een verzamellocatie. Dit kan op woensdag 5 januari 2022 van 13.00 tot 16.00 uur. Als je hem inlevert, maak je kans op een VVV cadeaubon! Voor meer informatie, klik op HET ICOON van dit bericht

Openbare vergadering 11-01-2022 toch ook digitaal

17-12-'21| De eerstvolgende openbare vergadering werd vanwege de aangescherpte regels verschoven naar het nieuwe jaar: 11-01-2022 | 19:30u.
De regels zijn onveranderd, waardoor deze vergadering dan toch doorgaat, maar wel digitaal.
Aanmelden, notulen of vergaderoverzicht kunt u inzien door te klikken op HET ICOON van dit bericht.

Openbare vergadering verschoven naar 11-01-2022 vanwege COVID regels.

10-12-'21| De eerstvolgende openbare vergadering wordt vanwege de aangescherpte regels verschoven naar het nieuwe jaar: 11-01-2022 | 19:30u.
Aanmelden, notulen of vergaderoverzicht kunt u inzien door te klikken op HET ICOON van dit bericht.

Ludieke actie Café De Molenhoek in het nieuws

10-12-'21| Ludieke actie in het nieuws Thijs en Yentl met het café in het nieuws.
Bij o.a. Omroep Zeeland was er aandacht voor. Klik OP HET ICOON van dit bericht om het item te bezoeken!

| november 2021 |

DOW start fakkelen

29-11-'21 | DOW meldt: Vanwege een processtoring is ons belangrijkste veiligheidsonderdeel, de fakkelinstallatie, automatisch geactiveerd. Zo kunnen we op een veilig en verantwoorde wijze het teveel aan brandbare koolwaterstoffen afvoeren.
Voor meer info klikt u OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar de Facebookpagina van DOW Terneuzen.

Gemeente Terneuzen adviseert:

24-11-'21 | De prijzen van energie stijgen. We zullen meer moeten gaan betalen voor gas en stroom. Het is nu een goed moment te kijken naar je energiecontract. De gemeente Terneuzen biedt haar inwoners de mogelijkheid om via Gezondverzekerd.nl – Goedkope energie, een energiecontract af te sluiten waarmee ze mogelijk kunnen besparen op een oplopende energierekening. Meer informatie en doorverwijzing door te klikken op HET ICOON van dit bericht.

Wijk- en kernraden en de gemeente Terneuzen ondertekenen convenant

10-11-'21 | Wijk- en kernraden en de gemeente Terneuzen hebben afspraken gemaakt over hoe meer en beter samen te kunnen werken. Afspraken daarover zijn vastgelegd in een convenant. Nadruk van het ondertekenede convenant ligt op de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt en op de onderlinge communicatie.

Stichting Dorpsbelangen Hoek heeft een eigen twitteraccount

In navolging op de nieuwe website heeft de dorpsraad ook een twitteraccount.
Zo zijn we via website, facebook en twitter te volgen en bent u sneller geïnformeerd als volger wb. actuele zaken die in en om het dorp spelen.
Onze twitteraccount is te vinden via de startpagina van deze website, of door te klikken OP HET ICOON van dit bericht.

Coronavirus COVID-19 actuele informatie

Een informatie overzicht vanuit gemeente Terneuzen over het Coronavirus COVID-19. Klik op het icoon van dit bericht om naar de informatiepagina te gaan van gemeente Terneuzen met de laatste informatie.

| oktober 2021 |

Energieadviesplan "Energiek Zeeland" nu met RRE-subsidie aan te vragen"

28-10-'21 | Wil je jouw huis slim verduurzamen maar weet je niet hoe? Energiek Zeeland kan je helpen met een onafhankelijk advies. Tot en met 31 december kun je via de Regeling Reductie Energiegebruik nog 87 euro korting ontvangen op een adviesplan. Meer informatie en hoe aan te vragen door te klikken op HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar de website van Energiek Zeeland.

Notulen van de openbare vergadering 12-10-'21

21-10-'21| De notulen van de openbare vergadering waarin het warmtenet, ZorgSaam, MFA ea. zaken werden besproken zijn vrijgegeven. KLIK OP HET ICOON van dit bericht om de notulen in te zien.

Gemeente Terneuzen heeft de tweede ronde voor warmtescans voor particuliere woningeigenaren opengesteld.

18-10-'21 | Met een voucher van de RRE-subsidie kunt u een GRATIS warmtescan van uw woning laten uitvoeren. De infraroodbeelden van de warmtescan laten warmtelekken in uw woning zien en waar isolatiekansen liggen. Zo kunt u gericht maatregelen treffen om uw woning energiezuiniger te maken. Het dichten van een kier kan al flink in de stookkosten schelen! KLIK OP HET ICOON van dit bericht om een document te downloaden ter info en de aanmeldwijze.

Plannen ZorgSaam voor wijk Windlust 2

13-10-'21 | ZorgSaam heeft hun plannen en een tijdspad gepresenteerd in de openbare vergadering. Waar veel aandacht uitging naar het warmtenet, is het voor Hoek ook erg belangrijk te weten dat ZorgSaam een gedeelte van Windlust 2 gaat gebruiken voor zorgwoningen. Zij hopen in 2025 de woningen opgeleverd te kunnen hebben. ZorgSaam vindt het belangrijk dat het gelijk opgaat met de ontwikkeling van het MFA, waar zij ook gebruik van willen maken.

Atikel over presentatie warmtenet in PZC

13-10-'21 | De PZC heeft een artikel gewijd aan dit onderwerp. KLIK OP HET ICOON van dit bericht om verwezen te worden naar het persbericht.

Atikel over presentatie warmtenet bij Omroep Zeeland

13-10-'21 | Omroep Zeeland heeft een artikel gewijd aan dit onderwerp. KLIK OP HET ICOON van dit bericht om verwezen te worden naar het persbericht.

Nieuwsbrief 5 Multifunctionele accommodatie Hoek

12-10-'21 | Er is een vanuit gemeente Terneuzen een 5e nieuwsbrief omtrent ontwikkelingen MFA Hoek uitgebracht.
Om de nieuwsbrief in te zien, KLIK OP HET ICOON van dit bericht

Vacature lid Dorpsraad

01-10-'21| Voor de dorpsraad zijn we op zoek naar enthousiaste en betrokken inwoners van Hoek uit zowel binnen- als buitengebied die begaan zijn met ons mooie dorp! We zoeken inwoners die maatschappelijk en sociaal betrokken zijn, voldoende tijd kunnen vrijmaken, bereid zijn om zich belangeloos in te zetten voor het algemeen belang en de politieke neutraliteit in de dorpsraad respecteert. Voor meer informatie kunt u deze site raadplegen of klik op HET ICOON van dit bericht.

Komende openbare vergadering is 12-10-2021 inclusief presentatie plannen warmtenet. Locatie kerkcentrum Langestraat 6

01-10-'21| De komende openbare vergadering is inclusief een presentatie over de plannen van een warmtenet in onze regio. Deze wordt gegeven door Kees Biesheuvel, werkzaam bij DOW en dorpsgenoot. Wat houdt het in en wat kan het mogelijk opleveren voor u als dorpsbewoner? Aanmelden hoeft niet, we houden deze vergadering + presentatie in het kerkcentrum. Overige vragen stellen kan uiteraard via onze website door te klikken op HET ICOON van dit bericht.

| september 2021 |

Annemarieke Bogers stopt als Bestuurslid.

28-09-'21 | Annemarieke Bogers is gestopt als dorpsraadslid. Wij bedanken haar voor haar inzet, scherp oog voor wat er speelt en proactieve houding bij actuele zaken van het dorp! Haar taken zullen worden overgenomen en verdeeld onder de raadsleden.

Speelweek in Hoek weer een succes!

01-09-'21| In de laatste week van de zomervakantie wordt er weer volop geklust, geknutseld en gebouwd! Vrijwilligers hebben het ondanks spanning omtrent doorgaan door Coronaregels weer mooi voor elkaar gekregen. PZC heeft zelfs een artikel hier aan gewijd, te lezen door te klikken op HET ICOON van dit bericht.

| augustus 2021 |

Komt te vervallen: Openbare vergadering Stichting Dorpsbelangen Hoek 24-08-2021

17-08-'21| De eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad | St.Dorpsbelangen Hoek op 24-08-2021 komt te vervallen vanwege het aantal afwezigen vanuit de dorpsraad en gemeente Terneuzen. De eerstvolgende openbare vergadering is op 12-10-2021 | 19:30u.
Aanmelden of vragen stellen kan uiteraard nog steeds via onze website; doorverwijzing door te klikken op HET ICOON van dit bericht.

| juli 2021 |

Stemmen voor locatie MFA Windlust-II t/m 14 juli mogelijk

08-07-'21 | Het is mogelijk om uw voorkeur te laten weten aan gemeente Terneuzen voor de locatie van het MFA gebouw in de te ontwikkelen Windlust-II wijk.
Dit kan door uw keuze via een speciale internetpagina van gemeente Terneuzen te laten weten, zo mogelijk met onderbouwing.
KLIK OP HET ICOON van dit bericht om doorverwezen te worden naar de keuzepagina, of ga via onze startpagina.

Stichting Dorpsbelangen Hoek | Notulen Openbare vergadering 29-6-2021 in te zien

09-07-'21| De notulen van de laatste openbare vergadering van St.Dorpsbelangen Hoek | Dorpsraad zijn in te zien door te klikken OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan doorverwezen naar de pagina -Inspraak | Vergaderingen- van onze site waarop u deze kunt vinden, inclusief andere vergaderdata en notulen.

Nieuwsbrief Multifunctionele accommodatie Hoek

02-07-'21 | De door de gemeenteraad aangewezen locatie, Windlust II, wordt nu opnieuw opgepakt. In een nieuwsbrief informeert de gemeente Terneuzen u over het verdere proces en nodigen zij u uit voor de digitale informatiebijeenkomst op woensdag 7 juli.
Om de nieuwsbrief in te zien KLIK OP HET ICOON van dit bericht

Extra maaiwerk na vragen over begroeiing. Inhaalslag wordt gemaakt.

02-07-'21 | Dethon heeft als opdracht om het westen van de gemeente te maaien. Dethon heeft laten weten de komende week een inhaalslag te maken. Dit betekent dat ze vandaag langer doormaaien tot 19 uur en de komende twee zaterdagen extra werken. Zo hopen ze na eind volgende week weer op schema te liggen. Erna is er afgesproken weer om de 10 á 12 dagen te maaien.

DOW lanceert 'DowCircles'

01-07-'21 | Het bedrijf lanceert DowCircles: een nieuw platform om in contact te komen met omwonenden en andere geïnteresseerden in heel Zeeland en daarbuiten. DOW: "Via www.DowCircles.nl delen we onze duurzaamheidsambities, zijn we transparant over de tussenstappen die hiervoor nodig zijn en de uitdagingen waar we tegenaan lopen." klik voor meer interesse OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar de web-pagina 'DowCircles.nl'

| juni 2021 |

Artikel in PZC verschenen over de ontwikkelingen omtrent het MFA

28-06-'21 | Er is een artikel in de PZC gepubliceerd over de ontwikkelingen van het MFA in Hoek:
Terneuzen komt niet terug op locatiekeuze, dorpshuis en school in Hoek naar Windlust 2.
Klik OP HET ICOON van dit bericht voor doorverwijzing naar het gepubliceerde artikel.

Iwan de Groote na 9 jaar lid te zijn geweest van de Stichting Dorpsbelangen Hoek, gestopt als Bestuurslid.

21-06-'21 | Iwan was sinds maart 2012 Bestuurslid en heeft van april 2012 tot juni 2020 het voorzitterschap van de Stichting bekleed. Mede door zijn inzet is de Dorpsraad binnen de gemeente Terneuzen uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner voor de kern Hoek. Op donderdag 17 juni 2021 is tijdens de interne vergadering op een informele wijze Iwan de Groote bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Iwan, bedankt!

Stichting Dorpsbelangen Hoek | Openbare vergadering, weer fysiek bij te wonen!

De eerstvolgende openbare vergadering is gepland op 29-06-2021 | 19:30u.
Wilt u hier aan deelnemen, meldt u dan aan via de link door te klikken OP HET ICOON van dit bericht. De voorlopige agenda is tevens in te zien.

Informatieavond 7 juli 2021 omtrent het proces van het toekomstige MFA

10-06-'21 | Op woensdag 7 juli organiseert gemeente Terneuzen voor alle inwoners van Hoek een digitale informatieavond. Tijdens deze avond komt een toelichting op het proces tot nu toe en de stappen die de komende tijd genomen kunnen worden. Daarnaast volgt toelichting op hoe ruimte te geven aan inwoners om mee te denken en op welke momenten er formele inspraakmogelijkheden zijn. Aanmelden kan via een e-mail aan mfahoek@terneuzen.nl.

MFA op locatie dorpshuis niet haalbaar: Nieuwsbrief MFA ontwikkelingen uitgebracht vanuit gemeente Terneuzen

10-06-'21 | Op verzoek van de klankbordgroep is de locatie van het dorpshuis opnieuw onderzocht als optie voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Hoek. De locatie van het dorpshuis is te klein, hiervoor was het nodig extra gronden te verwerven. Dit is niet gelukt. Hiermee vervalt deze locatie als optie. Meer info in de DIGITALE NIEUWSBRIEF vanuit gemeente Terneuzen via onze startpagina onderaan, of door te klikken OP HET ICOON van dit bericht.

Evenementen in Hoek, hoezo niks te doen?

04-06-'21 | Neem eens een kijkje op de evenementenkalender op de startpagina. Hier kunt u zien dat er bijvoorbeeld voor de jeugd (t/m vandaag ingeschreven kan worden voor~) een nationale voetbaldag, morgen De Hoekse Feesten een livestream heeft om te volgen, de HoekRun momenteel gaande is, binnenkort georganiseerd buitenspeeldag is voor kinderen en sportpunt elke donderdagmiddag sport&spel aanbiedt voor kinderen + meer!

DOW start installatie weer op na procesverstoring; resulteert in extra fakkelen

04-06-'21 | Dit weekend zal DOW de kraker installatie weer opnieuw opstarten. Om dit op een veilige manier te doen, zijn er tijdelijk extra fakkelactiviteiten. Dit kan met wisselende periodes zorgen voor een brommend geluid en er kan een oranje gloed zichtbaar zijn. Voor meer info klikt u OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar de Facebookpagina van DOW Terneuzen.

Onderhoud wegen door Waterschap Scheldestromen

04-06-'21 | Waterschap Scheldestromen gaat komende periode (asfalt)onderhoud uitvoeren aan diverse wegen. Voor (nabij) Hoek houdt dit in dat er gewerkt wordt aan De Langeweg, periode 8 juli t/m 3 augustus en de Visartpolderdijk, periode 8 juni t/m 24 juni. Bij voorbereiding zullen de wegen beperkt toegankelijk zijn, tijdens het daadwerkelijk asfalteren is volledige afsluiting noodzakelijk.

Navraag gedaan betreffende meldingen slecht onderhouden begraafplaats + antwoord

03-06-'21 | Na “inspectie” van teamleider Groen (Terneuzen) en de dames van de afdeling Groenbeheer van onze stichting is de conclusie dat deze meldingen gaan over de graven zelf. Helaas mag de Gemeente niets doen als het gaat om onderhoud aan de graven zelf. Onkruid, kapotte beeldjes, gebroken of vieze stenen zijn voor de nabestaanden. Alles wat er “om heen” is zoals gras, wandelpaden e.d. is wel voor de gemeente.

| mei 2021 |

Evenementenkalender toegevoegd aan HetDorpHoek.nl

28-05-'21 | Op de startpagina kunt u vanaf nu de evenementenkalender vinden, inzien, EN evenementen toevoegen door een evenement aan te melden via het contactformulier onder de kalender op de startpagina. We hopen dat dit weer iets toevoegt aan het vinden en verbinden van elkaar in Hoek!

DOW start installatie weer op na procesverstoring; resulteert in extra fakkelen

16-05-'21 | Vanwege een procesverstoring is bij DOW het belangrijkste veiligheidsonderdeel, de fakkelinstallatie, automatisch geactiveerd. Overtollig product wordt gecontroleerd en veilig afgefakkeld. Tijdelijk zijn er dus extra fakkelactiviteiten waar te nemen. Voor meer info klikt u OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar de Facebookpagina van DOW Terneuzen.

Brandweer Hoek / Phillipine zoekt altijd vrijwilligers! m/v

Geïnteresseerd in het doven van brandhaarden, redden van levens, actie, kameraadschap en een mooie toevoeging op je CV (ook vanwege opleiding tot manschap die je krijgt aangeboden), klik dan OP HET ICOON van dit bericht voor doorverwijzing en meer informatie!

Coronavirus COVID-19 actuele informatie

Een informatie overzicht vanuit gemeente Terneuzen over het Coronavirus COVID-19. Klik op het icoon van dit bericht om naar de informatiepagina te gaan van gemeente Terneuzen met de laatste informatie.

Erik van Merrienboer geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van gemeente Terneuzen

07-05-'21 | Vanmiddag heeft Erik van Merrienboer de Terneuzense ambtsketen omgehangen gekregen. Met de installatie begint voor Erik van Merrienboer het werk pas echt als burgemeester. In de komende weken wil hij kennismaken met de inwoners van de gemeente en ook de kernen bezoeken. Meer informatie kunt u vinden door te klikken OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar een artikel van Omroep Zeeland.

Plaquette geplaatst met de namen van mensen die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen

03-05-'21 | Op de oude begraafplaats hebben Rob Mulder en Iwan de Groote een plaquette geplaatst naast het oorlogsmonument met de namen van mensen die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Met dank aan Ronald de Ritter voor het leveren van materiaal en het vakkundig plaatsen. Voor meer informatie en foto's kunt u de startpagina (onderaan) raadplegen bij 'nuttige verwijzingen | Actueel'

EN WE ZIJN LIVE! Nieuwe website van dorp en dorpsraad is vandaag officieel in gebruik genomen!

01-05-'21 | Welkom allemaal, we hopen dat deze website het dorp kan dienen met informatie die in- en om Hoek speelt.
Naast deze website hebben we al een tijdje onze eigen facebookpagina, en sinds een paar dagen is ook een twitteraccount aangemaakt. Dit alles in de slag van de dorpsraad om te verbinden, zeker in deze tijd en de komende jaren waarin wij verwachten dat er nog veel op ons dorp af komt. Veel klikplezier 😉

| april 2021 |

Stichting Dorpsbelangen Hoek heeft een eigen twitteraccount

28-04-'21 | In navolging op de nieuwe website hebben we als dorpsraad ook een twitteraccount aangemaakt!
Zo zijn we via website, facebook en twitter te volgen. We zijn ook op zoek naar een enthousiaste jeugdige instagrammer, wordt vervolgd. Onze twitteraccount is te vinden via de startpagina van deze website, of door te klikken OP HET ICOON van dit bericht.

Afscheid burgemeester Lonink

24-04-'21 | Het (digitaal) uitzwaai moment voor burgemeester Lonink is geweest. Wij hebben als dorpsraad ook een inzending gedaan, te zien op onze startpagina. U kunt de toespraak van onze voorzitter horen door in het kader van het filmpje rechtsonder het volume aan te passen. Voor meer info over Jan Lonink en diens afscheid verwijzen we naar een speciale pagina aangemaakt door Terneuzen, klik dan OP HET ICOON van dit bericht.

Notulen recente openbare vergadering in te zien

23-04-'21 | De notulen van de laatste openbare Dorpsraadsvergadering zijn vrijgegeven.
Om deze in te zien verwijzen we u naar de pagina 'Inspraak | Vergaderingen' op deze website door te klikken OP HET ICOON van dit bericht.

Huisvesting arbeidsmigranten op Marina Beach bij Hoek blijft verboden

19-04-'21 | De huisvesting van arbeidsmigranten op vakantiepark Marina Beach bij Hoek blijft verboden. De Oostappen Groep, eigenaar van het recreatiecentrum, heeft een rechtszaak daarover tegen de gemeente Terneuzen verloren. Meer informatie kunt u vinden door te KLIKKEN OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar een artikel van de PZC.

Coronavirus COVID-19 actuele informatie

Een informatie overzicht vanuit gemeente Terneuzen over het Coronavirus COVID-19. Klik op het icoon van dit bericht om naar de informatiepagina te gaan van gemeente Terneuzen met de laatste informatie.

Artikel in PZC verschenen over de ontwikkelingen omtrent het MFA

10-04-'21 | Er is (wederom) een artikel in de PZC gepubliceerd over de ontwikkelingen van het MFA in Hoek. Klik voor interesse OP HET ICOON van dit bericht voor doorverwijzing naar het gepubliceerde artikel.

Nieuwsbrief MFA ontwikkelingen uitgebracht via gemeente Terneuzen

09-04-'21 | Er is een nieuwsbrief opgesteld om inwoners van Hoek op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen over het het toekomstige MFA. In deze brief staat beschreven wat de laatste stand van zaken is. U kunt de nieuwsbrief-pagina vinden door te klikken OP HET ICOON van dit bericht. U wordt dan verwezen naar de site van gemeente Terneuzen.

Digitaal uitzwaaimoment burgemeester Jan Lonink 23-4-2021

09-04-'21 | Burgemeester Jan Lonink wordt digitaal uitgezwaaid op 23 april as.! Wilt u hierin iets betekenen of digitaal meekijken bij het uitzwaaimoment, dan kan dat via een speciaal aangemaakte website die u kunt bezoeken door te klikken OP HET ICOON van dit bericht.
Wij hebben als dorpsraad ook een inzending gedaan, die u op onze startpagina zult kunnen terugkijken (Hoek in de spotlight!) 😉

Stichting Dorpsbelangen Hoek | Openbare vergadering

De eerstvolgende openbare vergadering is gepland op 13-04-2021 | 19:30u.
Wilt u hier aan deelnemen, meldt u dan aan via de link door te klikken op het icoon van dit bericht.

| maart 2021 |

Verkiezingsuitslag bekend, zo heeft Hoek gestemd

20-03-'21 | Zie hoe Hoek heeft gestemd bij de tweede Kamerverkiezingen volgens een artikel in de PZC/BN-DeStem door op Hoek te klikken op de kaart.
VVD, PVV, SGP, FvD en D'66 is het meeste gestemd in Hoek. KLIK OP HET ICOON van dit artikel voor een doorverwijzing naar betreffende artikel. Briefstemmen en stemmen uitgebracht op 15 en 16 maart zijn hier echter niet in meegeteld wordt gemeld.

DOW start installatie weer op na procesverstoring; resulteert in extra fakkelen

15-03-'21 | DOW heeft na een procesverstoring de fakkelinstallatie nodig om de installatie op een veilige manier weer op te starten. Dit resulteert in extra fakkelactiviteit deze dagen. In en om Hoek is dit goed te horen bij de actuele noordelijke windrichting en te zien aan de vergrote vlam.
Meer informatie hier over kunt u vinden door te KLIKKEN OP HET ICOON van dit artikel. U wordt dan doorverwezen naar de facebookpagina van DOW.

17 Maart verkiezingsdag, stemlokaal Langestraat 6 ook al eerder geopend voor risicogroepen. Succes met stemmen!

15-03-'21 | De 17e maart as. is het verkiezingsdag. Succes met het uitbrengen van uw stem!
Vandaag 15 maart en morgen 16 maart is de stem locatie Langestraat 6 (kerk protestantse gemeente Hoek) ook al geopend, vooral voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Het stemlokaal is deze drie dagen geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Artikel in PZC verschenen over de ontwikkelingen omtrent het MFA

11-03-'21 | Er is een artikel in de PZC gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat de locaties Vremdieke en Langestraat/Op Weg zijn afgevallen als mogelijke locaties van het nieuw te bouwen MFA. Locaties Molenplein en Windlust 2 worden nog verder onderzocht.
Klik op het icoon van dit artikel voor doorverwijzing naar het stuk van de PZC. Meer info kunt u vinden via 'Nuttige Verwijzingen' op onze startpagina.

Hoek is zondag locatie van een 'klimaatalarm'

09-03-'21 | Organisaties als Milieudefensie, Oxfam Novib, Greenpeace en de FNV houden zondag in Middelburg en Hoek acties voor het klimaat onder de noemer ‘Klimaatalarm’. De actie concentreert zich in Hoek bij het Molenplein en is gepland rond 14:00u. door de organisatoren. In het advertentieblad, PZC en middels flyers is kenbaarheid gegeven.

Werkzaamheden riolering kruispunt Begoniastraat/Tulpstraat

08-03-'21 | Vanaf vandaag is er door de firma Geldof gestart met het verwijderen van de oude rioolaansluiting op het kruispunt Begoniastraat/Tulpstraat.
Deze rioolaansluiting wordt vernieuwd.
Vrijdag as. (12-3-'21) zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. Tot dan is het doorgaand verkeer gestremd.

Nieuwe opstelplaats voor scholieren

05-03-'21 | Vorig jaar is in een openbare vergadering bij de Dorpsraad door dorpsbewoners gevraagd naar mogelijkheden voor een scholieren-opstelplaats. Scholieren vanuit Hoek, Biervliet en Philippine ontmoeten elkaar aan het begin van de Altenastraat en staan daar onveilig in het verkeer. De dorpsraad heeft in samenwerking met gemeente en provincie een opstelplaats gecreëerd weten te krijgen voor de scholieren. 9 Maart zal er worden gestart met de uitvoering.

Klankbordgroep voor 2e keer samengekomen om het MFA en diens toekomstige locatie te bespreken

03-03-'21 | Gekeken is naar verschillende locaties met aandacht voor verkeer. Voor openbare verslaglegging en meer actuele informatie kunt u klikken op het icoon van dit bericht. U wordt dan verwezen naar het MFA-Hoek onderdeel van de site van gemeente Terneuzen die de klankbordgroep begeleidt.

| februari 2021 |

Dorps- en wijkraden vragen opheldering over nieuw opgesteld windkader van gemeente Terneuzen.

27-02-'21 | Dorps- en wijkraden, waaronder Dorpsbelangen Hoek, hebben om opheldering gevraagd over een bijgewerkt opgesteld windkader door de gemeente Terneuzen dat windmolens opnieuw mogelijk zou kunnen maken op plekken waar dat eerder afgeraden is door de dorpsraden. Dat er een bijgewerkt windkader is opgesteld was niet opnieuw actief gecommuniceerd met de dorpsraden. Terneuzen voelt zich verplicht om aan vraag van de provincie te voldoen wb. windenergie.

Nieuwe burgemeester gemeente Terneuzen gekozen door Terneuzense gemeenteraad: Erik van Merrienboer (PvdA)

25-02-'21 | De raad stemde vanavond tijdens een ingelaste raadsvergadering in met de voordracht van de vertrouwenscommissie. Van Merrienboer (PvdA) studeerde politicologie, was van 2006 tot en met 2010 wethouder in Eindhoven en daarna gedeputeerde van de provincie Brabant. De 55-jarige Brabander volgt in mei dit jaar Jan Lonink op die in april met pensioen gaat. Voor meer info klikt u op het icoon van dit bericht, u wordt dan verwezen naar een artikel van de PZC.

Stichting Dorpsbelangen Hoek | Openbare vergadering

De eerstvolgende openbare vergadering is gepland op 13-04-2021 | 19:30u.
Wilt u hier aan deelnemen, meldt u dan aan via de link door te klikken op het icoon van dit bericht.

Postkantoor PostNL punt | tijdelijk gewijzigde openingstijden

PostNL heeft besloten dat alle postkantoren max. 6 uur open mogen zijn per dag. Daarom is va. 10-02-2021 het postkantoor open tussen 13:00u. - 19:00u.
Het gaat om een tijdelijke wijziging.

Koop lokaal, ondersteun de ondernemers!

Beste mensen, Hoek heeft het. Nog steeds! Juist in deze tijden roepen wij op om vooral onze lokale ondernemers te blijven benaderen voor aankopen, bestellingen, aanvragen etc. Diverse ondernemers zijn initiatieven gestart om elkaar te ondersteunen, waardoor ook gedwongen gesloten zaken en ZZP-ers worden ondersteund als u lokaal koopt, besteld en winkelt waar dat kan!

Klankbordgroep voor het eerst samengekomen om het MFA en diens toekomstige locatie te bespreken

02-02-'21 | De klankbordgroep is voor het eerst bij elkaar gekomen, georganiseerd door gemeente Terneuzen, samengesteld uit inwoners van Hoek, wijkcoördinator, regisseur & aanjager burger- en overheidsparticipatie en een bestuurder van Dorpsbelangen Hoek. Gemeente Terneuzen geeft aan dat op korte termijn bewoners de ontwikkelingen kunnen volgen middels een op te zetten website.

Brandweer Hoek / Phillipine zoekt altijd vrijwilligers! m/v

Geïnteresseerd in het doven van brandhaarden, redden van levens, actie, kameraadschap en een mooie toevoeging op je CV (ook vanwege opleiding tot manschap die je krijgt aangeboden), meld je dan NU aan bij ons door te klikken op het icoon van dit bericht!

Zeeuwse centra voor natuur- en milieueducatie binden strijd aan tegen zwerfkapjes

Wil je ook zwerfkapjes en ander zwerfvuil opruimen in jouw buurt? Vraag dan een afvalgrijper aan. Klik op het icoon van dit bericht, of ga handmatig naar: www.natuurenzo.nl/afvalgrijper

Coronavirus COVID-19 actuele informatie

Een informatie overzicht vanuit gemeente Terneuzen over het Coronavirus COVID-19. Klik op het icoon van dit bericht om naar de informatiepagina te gaan van gemeente Terneuzen met de laatste informatie.

Copyright © 2023 | HetDorpHoek
Een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Hoek